Oleh: Syeikh Ahmed Ahmed Jad Allah telah bersumpah dengan hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Firman Allah: “1. Demi fajar, 2. Dan malam yang sepuluh, 3. Dan yang genap dan yang ganjil”. (Al-Fajr: 1-3) Menurut setengah ahli tafsir: “fajr” ialah fajr hari Nahar (Eidul Adha), iaitu hari haji akbar (terbesar). “Dan malam yang sepuluh” ialah dari awal