Hijrah Simbol Perubahan

Di antara goresan sejarah yang sangat penting dalam perjalanan hidup Rasulullah saw adalah peristiwa hijrah Rasulullah saw dan sahabatnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Dalam peristiwa tersebut, tergambar dengan begitu jelas keperibadian seorang manusia yang:

 1. Begitu kukuh dalam memegang prinsip yang diyakini.
 2. Teguh dalam mempertahankan aqidah.
 3. Gigih dalam memperjuangkan kebenaran.

Sehingga sejarah pun dengan bangganya menorehkan tinta emasnya untuk mengenang peristiwa tersebut agar dapat dijadikan kayu ukur dalam pembangunan masyarakat yang:

 1. Bersifat madani dan rabbani
 2. Tegak di atas kebaikan
 3. Tegas terhadap kekufuran
 4. Lemah lembut terhadap sesama muslim

PENGERTIAN HIJRAH

Para ahli bahasa berbeza pendapat dalam memberi pengertian kalimat “hijrah”, namun kesemuanya berkesimpulan bahawa hijrah adalah menghindari atau menjauhi diri dari sesuatu, sama ada dengan fizikal, lisan dan hati.

Hijrah dengan fizikal bererti berpindah dari suatu tempat menuju tempat lain seperti firman Allah swt,

“Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka” (QS An-Nisa: 34).

Hijrah dengan lisan bererti menjauhi perkataan kotor dan keji seperti firman Allah swt,

“Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik”. (QS Muzzammil: 10)

Hijrah dengan hati bererti menjauhi sesuatu tanpa menampakkan perbuatan seperti firman Allah swt,

“Berkatalah Rasul : `Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur’an ini suatu yang tidak diacuhkan’ “. (QS Al-Furqan: 30)

Hijrah boleh juga membawa makna terhadap ketiga-tiga cara di atas semuanya seperti firman Allah,

“Dan perbuatan dosa, maka jauhilah” (QS Al-Muddatsir: 5)

Hijrah adalah suatu kemestian. Allah swt membangun sistem di alam ini berdasarkan gerakan, misalnya planet-planet yang bergerak dan berjalan pada orbitnya.

Allah swt berfirman:

“Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” (QS Yaasin: 38)

Imam Syafi’e menggambarkan dalam sya’irnya yang sangat indah bahwa:

 1. Air yang bertakung akan busuk.
 2. Air yang mengalir akan kelihatan bersih dan jernih.

Seandainya matahari berhenti di ufuk timur terus menerus, nescaya manusia akan bosan dan mengalami tekanan.

Amat benar, hijrah merupakan suatu kemestian kerana:

 1. Dalam diam tersimpan segala macam keburukan.
 2. Kenderaan yang disimpan berbulan-bulan akan mudah berkarat dan rosak.
 3. Jasad yang didudukkan secara terus menerus akan menghidap banyak penyakit.

Itulah rahsia mengapa perlu ada pergerakan.

Syaikh Muhammad Al Ghazali berkata:

“Bahawa orang-orang yang menganggur adalah manusia yang mati. Ibarat pepohonan tanpa buah, para penganggur itu adalah manusia-manusia yang kewujudannya menghabiskan keberkatan.”

Terbukanya kota Makkah adalah keberkatan hijrah. Seandainya Rasulullah saw dan sahabat-sahabatnya tetap berdiam di kota Makkah, tidak pernah terbayang akan lahir sebuah kekuatan besar yang kemudian menyebarkan rahmat untuk seluruh alam.

Sungguh, berkat berhijrah ke kota Madinah menjadikan kekuatan baru umat Islam terbangun yang darinya kepimpinan Islam menyebar jauh, tidak hanya melampaui kota Makkah atau Jazirah Arab bahkan lebih dari itu melampaui daerah-daerah Parsi dan Romawi.

Ada beberapa dimensi hijrah yang mesti kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari di era moden ini agar kita mendapatkan keberkatan:

PERTAMA: DIMENSI PERIBADI

Setiap mukmin mesti sentiasa lebih baik kualiti keimanannya pada hari ini berbanding hari kelmarin.

Oleh sebab itu dalam Al-Qur’an, Allah swt sentiasa menggunakan perkataan “ahsanu amala” (paling baik amalnya). Maksudnya bahwa tidak patut seorang mukmin masuk di lubang yang sama dua kali. Maknanya mesti berubah dan mengambil pelajaran dari sejarah.

Itulah sebabnya mengapa sepertiga Al-Qur’an menggambarkan peristiwa sejarah. Ianya untuk menekankan betapa pentingnya belajar dari sejarah dalam membangun ketakwaan.

Dari sini kita faham mengapa Allah swt dalam surah Al Hasyr ayat 18 meletakkan perintah bertakwa dengan perintah belajar dari sejarah:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

KEDUA: DIMENSI SOSIAL

Seorang mukmin tidak seharusnya berbuat zalim, mengambil sesuatu penghasilan secara haram dan hidup bersenang-senang di atas penderitaan orang lain.

Ia mesti segera berhijrah dari situasi sosial semacam ini. Ia juga mesti segera membangun budaya “takaful” (saling menanggung beban).

Itulah rahsia disyari’atkan zakat bahwa di dalam harta yang kita miliki, ada hak orang lain yang mesti dipenuhi.

Allah swt berfirman:

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu.” (QS Al Maarij: 24)

Sikap ini telah terbukti dalam sejarah bahwa membangun budaya “takaful” akan menyelesaikan banyak penyakit sosial yang akhir-akhir ini sangat mencengkam.

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di sesetengah negara yang kaya dengan sumber alam semulajadi sungguh merupakan suatu pemandangan yang melukakan. Namun ini tentu ada sebabnya, di antaranya yang paling pokok adalah kerana kezaliman dan ketidakjujuran.

Dari sini jelas bahwa hijrah yang mesti dibuktikan ketika ini adalah komitmen untuk tidak lagi mengulangi budaya rasuah kerana dari budaya inilah berbagai penyakit sosial lainnya tidak dapat dihindarkan.

KETIGA: DIMENSI DAKWAH

Seorang mukmin tidak boleh berhenti pada titik sekadar mengaku sebagai seorang mukmin secara ritual sahaja melainkan mesti dibuktikan dengan mengajak orang lain kepada kebaikan.

Ingat bahwa syaitan sentiasa bekerja keras siang dan malam mengajak orang lain ke neraka dan ia benar-benar berkomitmen untuk tidak masuk ke neraka bersendirian. Dari sinilah saatnya seorang mukmin mesti bersaing dengan syaitan.

Ia mesti berhijrah dari sikap pasif kepada sikap produktif. Produktif dalam ertikata bekerja keras mengajak orang lain ke jalan Allah swt kerana tidak patut seorang mukmin bersikap pasif. Sifat pasif ini bukan sahaja akan membawa banyak kuman pelemah iman bahkan juga membawa bencana bagi kemanusiaan.

Itulah sebabnya mengapa seorang pemikir muslim abad ini, Syaikh Abul Hasan Ali An-Nadwi menulis sebuah buku yang sangat terkenal dan monumental: “Betapa dahsyatnya kerugian yang dialami dunia ketika umat Islam tidak berdaya”.

Memang benar bahwa dunia ini sangat memerlukan umat Islam yang berdaya maju dan produktif dan bukan yang pasif dan kini kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa kerosakan bermaharajalela melanda kemanusiaan akibat dari lemahnya umat Islam. Bandingkan dengan zaman dahulu ketika Umar Bin Al Khatthab dan Umar bin Abdul Aziz memimpin dunia.

Melihat kenyataan yang ada, memang hijrah pada masa ini masih sangat relevan untuk diterapkan terutama yang berkaitan dengan:

 1. Hijrah nafsiyah (individu) dengan berusaha menjauhkan diri dari melakukan perbuatan yang menyimpang dan berusaha memperbaiki diri untuk bersih dari segala perbuatan yang kotor sehingga hati dan jiwa serta segala perbuatan menjadi suci.
 2. Hijrah Jamai’yah (kelompok) iaitu berusaha merubah pemikiran dan tatacara interaksi institusi keluarga, kaum kerabat, lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya (terdekat) hingga pada akhirnya membentuk komuniti yang siap sedia melakukan hijrah ke arah cara hidup Islam yang sebenarnya.

Allah swt berfirman,

“Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS An-Nisa: 100)

Sempena dengan kedatangan Tahun Baru Hijriah 1432, kefahaman hijrah seperti di ataslah yang mesti segera kita buktikan.

Ya Allah, sesungguhnya kami memahami betapa besarnya pengorbanan Rasulullah saw dengan melakukan hijrah di mana dengan hijrahlah akhirnya beliau berhasil mencetak generasi yang berjiwa bersih, berhati suci bahkan membentuk generasi yang ideal, bersih dari kemusyrikan, kekufuran dan kemunafikan, memiliki kekuatan iman yang teguh dan ikatan ukhuwwah Islamiyah yang erat. Kurniakanlah kekuatan tekad dan azam kepada kami sehingga kami juga dapat menyusuri laluan hijrah Rasulullah saw bagi merubah kefahaman dan pemikiran kami ke arah perubahan kehidupan yang lebih menyeluruh.

Ameen Ya Rabbal Alameen

Ustaz Wan Ahmad Sanadi Wan Ali

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *